Günder-Maxima-Enerji-Seminer

GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) Projesi Kapsamında, Fotovoltaik Güç Personeli Standartı Revizyonunun Görüşüldüğü İlk Çalıştay, Çevrimiçi Olarak Gerçekleşti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” altında finanse edilen VOC Test-III Hibe Programı dahilinde yer alan, GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) projesi kapsamında ilk çalıştay, 27-28 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programının Sözleşme Makamı T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Programın Operasyon Faydalanıcısı Mesleki Yeterlilik Kurumu’dur (MYK). Bu hibe projesinin nihai faydalanıcıları ise; TÜRKAK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve güneş enerjisi alanında çalışan eğitmenler ve akademisyenlerdir.

Fotovoltaik ve güneş ısıl alanında standart ve yeterliliklerin revizesi ile güneş enerjisi teknolojilerine uyum sağlanan bir mesleki standart ve yeterliliğin ortaya çıkması ve bu konuda farkındalığın artmasının hedef alındığı proje kapsamında, ilk standart olan “4. Seviye Fotovoltaik Güç Personeli” hakkında 2 gün düzenlenen ilk çalıştay, başarı ile gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen ve sektörün önde gelen özel sektör paydaşlarının, akademisyen ve kamu temsilcilerinin katılımının sağlandığı çalıştay sonucunda oluşan çıktılar sayesinde, can güvenliğinin artması, sertifikalı işçilerin iş bulması ve istihdamın artacağı öngörülmektedir.

GÜNDER’in ortakları ile birlikte, AB desteğiyle yürüttüğü bu proje aracılığıyla; çevre, eğitim vb. konulara yapılan katkılar hakkında farkındalığı artırmak öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Projedeki faaliyetler ile STK’lar, kamu kurumları ve özel sektör olmak üzere sektördeki diğer kurumlar arasındaki diyalog güçlendirilecek ve yeterlilik becerisi ve yetkinliği olan çevrenin korunmasına yönelik ortak bir mekanizma oluşturulacaktır. Proje, sürdürülebilir enerji üretimini, çevre korumayı, yenilikçi ve iyi uygulamaları desteklemektedir. Yenilikçi ve iyi uygulamalar, seçilen meslekler için nitelikler hazırlamak için atölye çalışmaları ve çalışma ziyaretleri yoluyla teşvik edilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalıştaylar ile 4 standart ve 4 yeterlilik güncellenecektir. Bilinçlendirme çalışmaları ile hem çalışanlar hem de işverenler kalite sistemi hakkında bilgilendirilecek ve sertifikalandırmaya teşvik edilecektir.

CategoryMAXIMA Enerji

© 2022 - MAXIMA Enerji Sistemleri | Tüm Hakları Saklıdır

Bize ulaşın     +90 312 467 77 09