Stok Yönetimi

Bir güneş santralinin performansının arttırılması için yapılacak en önemli işlemlerden bir tanesi “emre amadelik” oranını arttırmaktır. “Emre amadelik” bir santralın çalışmaya hazır olduğu saatlerin toplam geçen saat süresine oranıdır.

Santralde meydana gelebilecek arızaların önleyici bakım yoluyla engellenmesi, meydana gelen arızalarında anında müdahale ile acilen çözülmesi emre amadelik açısından büyük önem taşır.

Meydana gelen arızalara anında müdahale edilebilmesi için santralde etkin bir stok yönetiminin yürütülmesi gerekir. Çünkü santralde stokta bulunan veya bulunması gereken malzemeler düzenli takip edilmezse parça tedarikinde gecikmeler yaşanabilir ve üretim kayıpları meydana gelebilir.

MAXIMA Enerji size ihtiyaç duyduğunuz stok yönetimini sunarak santralinizin performansının artmasını sağlamakta, yaşanabilecek olası üretim kayıplarının önüne en başından geçmektedir. Santralinizde bulunması gereken malzemeler önerilerek etkin stok yönetimi sağlanmaktadır.

Garanti Takibi

Türkiye’de kurulan güneş santrallerinde ekipman garanti süreleri genellikle solar paneller için 10 yıl, inverterler için 5 yıl, trafo ve kesici gibi orta gerilim ekipmanları içinse 2 yıldır. Garanti süresi içerisinde değişim, ilgili ekipman üreticilerince yapılmaktadır.

Ancak çok sayıda ekipmanın garanti sürelerinin ne zaman başladığı – bittiğinin ve kapsamının iyi tespit ve takip edilmesi gereklidir. MAXIMA Enerji sizin yerinize üreticilerle irtibatta bulunmak yoluyla ekipmanlarınızın garanti sürelerini takip ederek gerekli durumlarda garanti uzatım önerileri sunmaktadır.

Garantiye gönderilecek ürünler tarafımızca nakil edilmekte ve tüm süreç tarafımızca yönetilmektedir.