Sürdürülebilirlik Politikası

 • Temiz ve sürdürülebilir enerjiyi ulaşabildiğimiz her yere yaymaya çalışarak gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakabilmeyi amaçlarız.
 • Yerli, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjilere bakım & onarım hizmeti sağlayarak ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuruz.
 • Türkiyenin dört bir yanına yayılmış portföyümüzle enerji verimliliği ve sürekliliği sağlarız.
 • Yapılan bakım & onarım çalışmaları ve sonuçları ile ilgili yatırımcıları, sivil toplumu ve tüm ilgili paydaşları bilgilendirir, çalışmaların şeffaf olarak raporlanmasını sağlarız.
 • Maksimum verimlilik ve maksimumum enerjiye öncelik verir; aynı zamanda çalıştığımız bölgenin ihtiyaçlarına destek verilmesi yoluyla yerel kalkınmaya da katkıda bulunuruz.

Kalite Politikası

Kurumsal misyon & vizyon ifademizden hareketle hizmetlerimizin kalitesini belirleyen en önemli gösterge müşteri memnuniyeti ve sürekliliğidir.

Bu doğrultuda;

 • İlk görüşmeden başlayarak tüm hizmet süresince ve sonrasında müşterilerimizle etkin iletişim sağlayacak alt yapıyı sağlamak ve sürdürmek,
 • Fayda – maliyet ekseninde hem rekabetçi fiyatlandırma hem de üstün hizmet -politikası geliştirerek müşteriler nezdinde tercih edilebilir olmak,
 • Müşterilerden gelen geri bildirimler, değişim dinamikleri ve projelerden elde edilen deneyimler sonucu tespit edilen iyileştirme alanları üzerine odaklanarak sürekli iyileştirmeyi ve öğrenmeyi kurumsal kültür haline dönüştürmek,

kalite politikalarımızın temelleridir.

İSG Politikası

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizde öncelikli olarak gözettiğimiz maddeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, faaliyet gösterdiğimiz tüm saha ve lokasyonlarda, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmaları yapıyor, bu kapsamda;

 • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alıyoruz,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara ve uygunluk yükümlülüklerine uygun hareket ediyoruz,
 • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar veriyor, bunlardan ders çıkarılmasını sağlıyoruz,

Çevre Politikası

Toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim için çevre, gelecek nesillere aktaracağımız önemli bir emanet.

 • Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçiyoruz,
 • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlıyoruz,
 • Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştiriyoruz,
 • Her koşulda önce iş emniyeti bilinci ile, çalışma arkadaşlarımızın ve şirketimizin emniyetini maksimum düzeyde tutarak çevreyi ve doğayı koruma hedefiyle çalışıyoruz,
 • Çalışanlarımızı,ve taşeronlarımızı çevre bilinçlerini artırmak için eğitim veriyoruz,
 • Çevre performansımızı arttırarak sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz,
 • Sahada oluşacak atıkları atık kumbaralarında muhafaza ediyor, uygun şekilde geri dönüştürülmesini sağlıyoruz,
 • Faaliyetlerimiz ve çevreye etkisi konusunda yerel halkın bilinçlenmesine katkı sağlıyoruz,